Tekkit Quarry

2013-9-13quarry je tc stroj oblast 9x9 s okraji 11x11ato velikost lze vak zvit a na 64x64 nebo zmenit na 3x3 pomoc land mark jsou poteba 3 kusyuarry kope i pes voduastav se u lvy nebo bedrockuuarry t postupn po vrstvchoporuuje.

Latest News