Electrical Pada Dump Truck Hd

Memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem electrical untuk alat berat, dump truck dan hd minimal 5 tahun, kemampuan mengenai pekerjaan instalasi listrik, memahami dasar-dasar teori electric unit alat berat dan mampu meng.

Latest News